Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Licenser

AS Amhold är registrerad i bolagsverkets företagsregister för följande verksamhet:

Filialen ska bedriva utarbetning av byggprojekt, bygginredning, byggövervakning, rådgivning, expertis och forskning inom bygg arkitektur- och ingenjörstjänster inom bygg.

Org.nummer: 516407-0665
Innehar F-skatt

 

Registrerad i Estlands motsvarighet till bolagsverkets register för ekonomisk verksamhet : REA

Amhold har registrerats för nedanstående verksamhet:

Bygg, Byggnadsgeodesi och byggnadsgeologiska undersökningar EG10496858-0001
Bygg, Byggföretag EH10496858-0001
Bygg, Företag som drivar med byggledning EJ 10496858-0001
Bygg, Expertis av byggprojekter och byggnader EK10496858-0001
Industri, Företag som drivar med El-arbete EL10496858-0001
Bygg, Byggövervakning EO10496858-0001
Bygg, Projektering EP 10496858-0001
Brannsäkerhetsinstallationer, Projektering FPR000081

Amhold har dessutom följande licenser:
Licens nr. PA-743-TU för projektering, montering och underhåll av alarmanlägg
Licens nr. 200248/0553 för underhåll av vägar (inkl. projektering av vägar och
expertis av vägprojekt, projektering av tunnlar och expertis av projekt,
trafikplaneringsprojekt och expertis, byggövervåkning av vägunderhåll arbete)