Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Företagspresentation

AS Amhold är en estnisk arkitektur-, ingenjör- och konsultbyrå med specialistkunskap inom alla aspekter inom bygg och design.

Amhold grundades 1992, under de senaste 20 åren har AS Amhold växt till en av de största leverantör av arkitektur - och ingenjörtjänster den estniska marknaden. Idag har Amhold  över 40 anställda samt flera samarbetspartner. Huvudkontorer är beläget i Tallinn, Estland.

Företaget deltar också aktivt i realiseringen av internationella projekt. Sedan mars 2010 har Amhold expanderat sin verksamhet till Sverige, i nuläget har Amhold ett flertal projekt gång i Sverige.

Vi erbjuder våra kunder professionell projektledning och övervakning, design, expertanalys och rådgivande ingenjörstjänster. Vi har stor kompetens och erfarenhet inom projektering av skolor, daghem, idrottsbyggnader och byggnader inom sjukvård och social omsorg.

Våra huvudvärderingar är respekt och integritet, erfarenhet och kompetens, innovation, kundfokus och teamarbete. Vid utförning av arbeten är våra huvudsakliga avsikter att lösa frågor gällande miljö, energibesparing, naturskydd, minska bygg- och brukskostnader och samtidigt utarbeta lösningar som bäst svarar upp till beställarnas behov samt att utföra projekt hög nivå. Vi garanterar kvalitet och innovativa lösningar är noga anpassade till våra kunders behov.

Amhold ebjuder sina kunder följande projekteringsarbeten:

  • Entreprenadprojektering
  • Arkitektur och interiördesign
  • Projektering av byggkonstruktioner
  • VVS-projektering
  • VA-projektering
  • Projektering av elektriska system
  • Projektering av automatik
  • Restaurering och hållbar renovering
  • Planläggning (detaljplanering, översiktsplanering, landskapsplanering)

Vårt företag erbjuder även tjänster inom  projektledning, övervakning, expertis, konsulteringtjänster samt utför undersökningar för projektering- och byggarbete (geologi, geodesi, buller, radon och miljö).