Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Våra värderingar

 

• Respekt och integritet

Vi skall alltid ta ansvar för våra åtanganden samt nå upptill de förväntningar som ställs på oss.

• Innovation

Vi strävar efter ständig förbättring genom att hitta nya bättre lösningar på våra åtanganden. Vi sträver efter ett arbetsklimat där det är “högt till tak“, där ideer och förslag kan utryckas fritt och tages till vara.

• Kundfokus

Våra kunder och deras behov är viktigast för oss när vi fattar våra beslut och bedriver vår verksamhet. Tillfreställda kunder är en förutsättning för framgång för vår verksamhet.

• Samarbete

Vi anser att ett gott  samarbete är ytterst viktigt för att uppnå våra högt ställda mål. Både mellan våra anställda samt med våra beställare.