Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalle kuuluu rakentamiseen ja rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä neuvonta, valvonta ja lupakäsittely. Rakentaminen, rakennusten korjaukset ja muutokset sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet vaativat kirjallisen rakennusluvan.

Rakennusvalvonta pitää huolta seuraavista seikoista:

rakennushankkeen sopeutuminen ympäristöön
kaavan toteutuminen rakennettaessa
rakennuksen teknisesti oikea suunnittelu ja toteutus
hyvä rakentamiskulttuuri
käyttäjien tarpeita palveleva, toimiva ja esteettisesti tasapainoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö ja sen säilyttäminen

 

Omistajavalvonta edustaa rakennusprosessissa tilaajaa. Omistajavalvonnalla varmistetaan rakennustöiden projektinkohtainen ja rakennusalan normeihin soveltuva rakentaminen sekä vastaava lopputulos.

Valvontapalvelu alkaa rakennuksen suunnitteluvaiheesta ja loppuu käyttöluvan myöntämisen yhteydessä.

Rakennusvalvontapalvelu toteutetaan talous- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön antamien määräysten mukaisesti.