Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Projektijohtaminen

Projektin toteutustapa riippuu sen olemuksesta. Amhold Oy:n johtamissa projekteissa projektijohtaja toimii koordinaattorina tai funktionaalisena projektijohtajana.

Jos projektijohtaja on koordinaattorin roolissa, koko työn toteuttaa alihankkija. Alihankkija hoitaa myös kaiken dokumentointiin liittyvän. Projektijohtaja koostaa aikataulun sekä varmistaa sen pitävyyden. Projektijohtajan tehtävänä on myös huolehtia sopimusten, ympäristövaatimusten, työterveydenhuollon ja työturvallisuusvaatimusten oikeanlaisesta täyttämisestä. Tarvittaessa projektijohtaja antaa määräyksiä alihankkijoille.

Funktionaalinen projektijohtaja vastaa henkilökohtaisesti työmaan töiden johtamisesta sekä erilaisten palvelujen tilaamisesta alihankkijoilta. Edellä mainittujen vastuutehtävien lisäksi on projektijohtajan työtä tässä tapauksessa myös kokousten järjestäminen sekä niihin liittyvän dokumentaation koostaminen vakiolomakkeita käyttäen.