Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Referensprojekt - Infrastruktur


Construction project for the reconstruction of Bagram Airfield facilities

Objektets läge: Jalalabad, Nangarhar Province of Afghanistan


Construction project for the reconstruction of Bagram Airfield

Objektets läge: Bagram, Afghanistan

Byggprojektledning, undersöknings- och projekteringsarbeten samt övervakning av Makere-Kasulu campus i Tanzania

Objektets läge: Tanzania


Om- och tillbyggnad av Narva gränsövergångställets byggnadskomplex

Objektets läge: Narva, Ida-Viru län, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)


Projekteringsarbeten av byggnaden och gångväg i bro vid Narva-2 gränspassage

Objektets läge: Narva, Ida-Viru län, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)
Pågående projekt

Cirkulationsplats i Oskarshamn

Objektets läge: Oskarshamn, Sverige
Beställare: Oskarshamns kommun
Förklaring: Belysning, vägar, yttre ledningar


Råcksta parkeringshus i Stockholm

Objektets läge: Råcksta, Stockholm
Beställare: Stockholm Parkering
Förklaring: projektering av byggnadskonstruktion, varmt och kallt vatten, dräneringssystemer och avlopps systemer


Projektering och förstudier för fraktens konveiers underdamm och service-skötselväg av VKG grävningar

Objektets läge: Ida-Viru län, Estland
Beställare: VKG Gruvor OÜ (VKG - Viru Kemiska Grupp)
Total längd: 12,9 km


Lösningar för vertikalplanering av American Corner - Stormarknad av Handels- och logistikcenter i Tallinn

Objektets läge: Rae kommun, Harju län, Estland
Beställare: Süda Maja AS (fastighetsfirma)
Totalyta med tillhörande påverkansområde 100 ha.

Ytbyggnad av brandskyddssystem på flygfältet i Kabuls internationella flygplats

Objektets läge: Kabul, Afghanistan


Projektering av rengöringsanordningar av avloppsvatten med brunn, vattenutrustningsnät och infrasystemer i Kallemäe

Objektets läge: Valjala kommun, Ösel, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)


Ritningar för komplex av byggnader för Koidula gränsstation

Objektets läge: Koidula, Värska kommun, Põlva län, Estland
Beställare: Nordecon AB


Projektering av rengöringsanordningar av avloppsvatten med brunn, vattenutrustningsnät och infrasystemer för Kammeri skola och by

Objektets läge: Kambja kommun, Tartu län, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Satens Fastighetsverk)

Analys av trafikförordning för Pärnu stad

Beställare: Universitetet i Tallinn

Byggnadsprojekt för lätt trafik väg av Atla by

Objektets läge: Juuru kommun, Rapla län, Estland
Beställare: EMP A&I OÜ

Projektering av tomter i Rannamõisa väg 12, 12a, 12b, 14, 14a, 14b och handels-, fritids-, sport- och kulturcenter med tillhörande planeringsarea, detaljplanering och infrasystemer

Objektets läge: Rannamõisa väg, Tallinn Harju län, Estland
Beställare: Onix Invest OÜ (fastighetsfirma)

Projekt av infrasystemer och arbetsprojekt av anläggningar för Kose väg i Võru stad

Objektets läge: Võru län, Estland
Beställare: statsbeställning
Förklaring: Magasin för biobränsle med doseringssystem; brunn; II grad pumpar; vattentorn, vattenrengöringanordningar; kultur- och cateringkomplex; idrottsplatser och –anläggningar, plats för helikoptrar; parkeringsplatser för tung utrustning; lager för medicinutrustning och mediciner; bensinstation; vakt- och passagebyggnad; rengöringsanordningar av avloppsvatten och regn-snövatten; konferenscenter; båtbrygg; generatorer för reservelektricitet.

Ombyggnad av infrasystemer för Tartu stads center och Emajõe strands område

Objektets läge: Tartu stad, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse


Byggnadsprojekt av frakten för Ojamaa oljeskiffer gruva

Objektets läge: Maidla och Mäetaguse kommun, Ida-Viru län, Estland
Beställare: VKG Gruvor OÜ

Byggnadsprojektering med tillhörande infrasystemer för Tartu stads regn-snövattens rengöringsanordningar

Objektets läge: Tartu stad, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse


Kontorsbyggnad för Statens Fastighetsverk, inkl. parkeringsgarage under mark, trafik ritningar och infrastruktur

Objektets läge: Lasnamäe 2, Tallinn, Estonia
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)
Nybyggnad
Arkitekt - Indrek Saarepera, AB Visuaal

Projektering av infrasystemer för tomter i Ussimäe 12, Priisle 10, Priisle 18, Priisle 20, Priisle 22

Objektets läge: Tallinn, Estland
Beställare: Onix Invest OÜ (fastighetsfirma)


Projektering av elevhem för Tallinns Tekniska Universitet, inkl. parkeringsplats, parkeringsgarage under mark, trafik ritningar och infrastruktur

Objektets läge: Akadeemia tee 7, Tallinn, Estland
Beställare: Tallinns Teknsiska Universitet
Förklaring: Nybyggnad

Byggnadsprojekt av infrasystemer för Tallinns Kriminalvårdsanstalt byggnader och anläggningar

Objektets läge: Harju län, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)
Förklaring: Inklusive brunn, II grad pumpar, reservelektricitetsverk, trafiktunnlar under mark, vattenutrustningar, avloppsledningar, el, värme och gasutrustning och andra teknologiska ledningar.
Storlek av område 228 000 m²

Projektering av anslutning och utveckling av lätt trafik vägar samt tillhörande infrasystemer för Nõmme och Haabersti stadsdelar i Tallinn

Objektets läge: Tallinn, Harju län, Estland
Beställare: Stadplaneringstjänst i Tallinn


Teknisk lösning och expertis av detaljplanering för Mere esplanad 4, Mere esplanad 4a och Mere esplanad 4b och parkeringsgarage (5 våningar´under mark)

Objektets läge: Mere pst, Tallinn, Estland
Beställare: Aswega AS (fastighetsfirma)

Rengöring av avloppsvatten för Ämari tätort

Objektets läge: Ämari by, Vasalemma kommun, Harju län, Estland
Beställare: Vasalemma kommun
Förklaring: Expertis av byggnadsprojekt, kostnadskalkyl, handlingar för entreprenadupphandling och utvärdering av byggare och fackliga konsulteringstjänster.


Projektering av rengöringsanordningar av avloppsvatten med brunn, vattenutrustningsnät och infrasystemer för Vasalemma skola

Objektets läge: Vasalemma kommun, Harju län, Estland
Beställare: Vasalemma kommun

Expertis av byggnadsprojekt, övervakning och konsultationer för lätt trafik bro (öppning 40m) över Põltsamaa älv

Objektets läge: Põltsamaa, Jõgeva län, Estland
Beställare: Põltsamaa bystyrelse


Detaljplanering och projektering av infrasystemer för tomter Saueaugu II, Saueaugu VI, Saueaugu VII, Saueaugu IX, Marja, Välja ja Juhkomäe II i Saue kommun

Objektets läge: Saue kommun, Harju län, Estland
Beställare: Privatkunder


Projektering för nybyggnad av Näituse gatans trafiktunnel och ombyggnad av nätverk av gator

Objektets läge: Näituse gata, Tartu stad, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse


Byggnadsprojekt för korsning av Riia-Turu-Vabaduse esplanad och trafiktunnel i Tartu stad

Objektets läge: Tartu stad, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse

Byggnadsprojekt för lätt trafik vägar i Haapsalu stad

Objektets läge: Haapsalu stad, Lääne län, Estland
Beställare: Haapsalu bystyrelse

Projektering för detaljplanering av tomten i Posti gatan 34, Haapsalu stad

Objektets läge: Posti 34, Haapsalu, Lääne län, Estland
Beställare: Haapsalu bystyrelse


Expertis av projekt, övervakning och konsulteringstjänster för ombyggnad av Tartu stads vägar och gator

Objektets läge: Tartu stad, Tartu län, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse

Byggnadsprojekt för elektrisk förvandlingsstation av Sjöhamn (Meresadam)

Beställare: statsbeställning


Komplex expertis av projekt för ombyggnad av Tallinns vägar

Objektets läge: Tallinn, Estland
Beställare: Tallinns Kommunaltjänst


Projektering av bygghandlingar för tomtens vägar, parkerings-trafiklösningar och infrasystemer av Östra-Tallinns Centralsjukhus

Objektets läge: Ravi 18, Tallinn, Harju län, Estland
Beställare: Tallinns Kommunaltjänst


Projektering av Sitsimäe järnvägs viadukt ( 5x24m + 2x44m + 3x24m, totallängd 280m) och tillhörande infrasystemer

Beställare: ETP Grupp

Projektledning, konsulteringsarbete och övervakning för ombyggnad och utveckling av vattensystemer, avloppsnät och tillhörande infrastruktur för Paldiski stad

Objektets läge: Paldiski stad, Harju län, Estland
Beställare: Miljödepartementet

Projektering för ombyggnad av vertikalplanering, vägbeläggningar och trafikförordningar för Rådhustorg, Rådhusgatan, Vanaturu, Kullassepa, Kuninga och Müürivahe gatan i Tallinn

Objektets läge: Tallinn, Estland
Beställare: Tallinns Kommunaltjänst
Förklaring: Område för arkitektoniska minnesmärken, Tallinns Gamla Stad är upptagen på UNESCOs Världsarvslista.

Projektering av detaljplanering och ombyggnad av två undercentraler för värmenätets förbrukare för Kehra stads center

Objektets läge: Kehra, Anija kommun, Harju län, Estland
Beställare: Anija kommun

Byggnadsprojekt för ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Sauga tätort

Objektets läge: Sauga, Pärnu län, Estland
Beställare: Sauga kommun

Projektledning, konsulteringsarbete och övervakning för ombyggnad och utveckling av vattensystemer, avloppsnät och tillhörande infrastruktur för Maardu stad

Objektets läge: Maardu stad, Harju län, Estland
Beställare: Miljödepartementet

Expertis av byggnadsprojekt, handlingar för entreprenadupphandling, genomförande av entreprenadupphandling, övervakning och konsulteringstjänster

Objektets läge: Rae kommun, Harju län, Estland
Beställare: Rae kommun

Narva flodhamn och hamnbyggnader

Objektets läge: Jõe 1 och Jõe 3, Narva, Estland
Beställare: Narva bystyrelse
Förklaring: Narva Flodhamn, Ro-Idrottsbas, byggnader för Barnens Idrottsskol och hamn (bl a elutrustning, belysning, vatten, dränering och avlopp, tillfartsvägar, parkeringsplatser, trafikförordning, strandförsäkring, kajer, simkajer, strömriktningar, bensinstation, vertikalplanering) – komplexexpertis av projektering och byggdokument, handlingar för entreprenadupphandling, förordning av entreprenadupphandling och övervakning.