Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Referensprojekt - Hälsa och sjukvård

Construction supervision and management services for Afghan National Security Forces` Wounded Warrior Centre (WWC) rehabilitation center


Site Survey, Risk Analysis and Design of Herat Hospital

Objektets läge: Afghanistan, Herat


Projekt av 6 mediciniska laboratorier i Uganda

Objektets läge: Uganda
Beställare: Uganda Hälsovårdsministeriet
Förklaring: Arua Regionsjukvård (invånarantal – 3 milj, bl.a. Södra-Sudan, Kongo) Gulu (Lacor) Universitetssjukhuset (invånarantal – 4 milj, bl.a. Södra-Sudan) Mbale Regionsjukvård (invånarantal – 4 milj, bl.a. Västra-Kenya) Mbarara Regional- och Universitetssjukhus (invånarantal – 5 milj, bl.a. Rwanda, Tanzania, Kongo) Befolkning i region av Mulago Stat och Universitetssjukhus Statlig Tuberkolos laboratorium i Butabika Sjukhus
Pågående projekt

Ombyggnad av psykiatriklinik i Visby

Objektets läge: Norra Hansegatan 4, Visby, Sverige
Beställare: Region Gotland
Förklaring: projektering av el och VVS

Nybyggnad av Blekinge sjukhus Karlskrona

Objektets läge: Karlskrona
Beställare: Landstinget Blekinge
Förklaring: projektering av el
Pågående projekt


Dals sjukhus

Objektets läge: Lääkärinkatu 8, Helsingfors, Finland
Beställare: Helsingfors stad, fastighetskontoret
Förklaring: Projektering av el inom el ramavtal 2012-2014

Projektering för tillbyggnad av Västra-Tallinns Centralsjukhusets Sjömäns Sjukhus D och E avdelning

Objektets läge: Paldiski mnt 68, Tallinn, Estland
Beställare: Västra-Tallinn Centralsjukhus AB
Pågående projekt

Projektering för ombyggnad av Seinäjoe vårdcentral och poliklinik

Objektets läge: Huhtalantie 10, Seinäjoki, Finland
Beställare: Seinäjoki stad
Förklaring: VVS inkl rör och automatik


Satakunda Centralsjukhus för kvinnor och barn

Objektets läge: Sairaalantie 3, Pori, Finland
Beställare: Satakunda Regionsjukvård
Förklaring: projektering av byggnadskonstruktion


Projektering för ombyggnad av Iitti vårdcentral och poliklinik

Objektets läge: Iitintie 29, Kausala, Finland
Beställare: Iitti kommun
Förklaring: projektering av byggnadskonstruktion
Arkitekter - Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy


Projektering för ombyggnad av forskning- och utbildningsbyggnad av Tallinns Hälsovård Högskola

Objektets läge: Kännu 67, Tallinn, Estland
Beställare: Estlands utbildningsdepartement
Förklaring: Ombyggnad för optimering av energiförbrukning och minskning av CO2 utsläpp.


Projektering för om- och tillbyggnad av Ilmajoe vårdcentral och poliklinik

Objektets läge: Pappilantie 2, Ilmajoki, Finland
Beställare: Ilmajoe kommun
Förklaring: byggnadskonstruktion, arkitektur, el

Projektering för ombyggnad av Östra-Viru Centralsjukhus

Objektets läge: Ravi 10, Kohtla-Järve, Ida-Viru län, Estland
Beställare: Östra-Viru Centralsjukhus


Projektering för ombyggnad av Psykiatriska kliniken vid Viljandi sjukhus

Objektets läge: Jämejala, Pärsti kommun, Viljandi län, Estland
Beställare: Stiftelsen Viljandi Sjukhus


Projektering för byggnadskonstruktion av Nastola Vårdhem

Objektets läge: Torikatu 10, Nastola, Finland
Beställare: Nastola kommun
Arkitekter - Vuorelma Arkkitehdit Oy


Lilla-Õismäes Poliklinik i Tallinn

Objektets läge: Tallinn, Estland
Beställare: Västra-Tallinn Sentralsjukhus AB
Förklaring: Arkitekter - Indrek Saarepera och Mari-Iris Saarepera, AB Visuaal


Projekt för ombyggnad av Võisiku Vårdhem samt herrgårds huvudbyggnad

Objektets läge: Võisiku by, Põltsamaa kommun, Jõgeva län, Estland
Beställare: Hoolekandeteenused AS (Välfärdstjänster AB)
Förklaring: Ombyggnad för optimering av energiförbrukning och minskning av CO2 utsläpp.

Projektering för ombyggnad av värmesystemer i Kuremaa Hälsocenters byggnad

Objektets läge: Kuremaa by, Jõgeva län, Estland
Beställare: Jõgeva kommun


Läkarmottagning och rehabiliteringscentrum i Priisle

Objektets läge: Tallinn, Estland
Beställare: Onix Invest OÜ


Pelgulinna förlossningsklinik – ombyggnad av familjecenter (E-avdelningen) och lokaler i A-avdelningen

Objektets läge: Sõle tn 23, Tallinn, Estland
Beställare: Västra-Tallinn Sentralsjukhus AB


Tallinns Maardu fängelse komplex, inkl tuberkulosavdelning

Objektets läge: Maardu, Harju län, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)


Hälso- och socialvårdcenter för Kolga-Jaani kommun

Objektets läge: Kolga-Jaani kommun, Viljandi län, Estland
Beställare: Kolga-Jaani kommun
Förklaring: Expertis av byggnadsprojekt, kostnadskalkyl, handlingar för entreprenadupphandling och utvärdering av byggare och fackliga konsulteringstjänster.


Estlands kriminaltekniska institut

Objektets läge: Rahumäe 6, Tallinn, Estland
Beställare: Riigi Kinnisvara AS (Statens Fastighetsverk)
Nybyggnad, bruttoareal 11 190 m²
Arkitekt - Triinu Nurmik


Kursana Merivälja Pensionat

Objektets läge: Ranniku 48, Tallinn, Estland
Beställare: Kursana Eesti OÜ


Laboratorium vid Västra-Tallinn Sentralsjukhus

Objektets läge: Paldiski mnt 68, Tallinn, Estland
Beställare: Västra-Tallinn Sentralsjukhus AB


Projektering av bygghandlingar för tomtens vägar, parkerings-trafiklösningar och infrasystemer av Östra-Tallinns Centralsjukhus

Objektets läge: Ravi 18, Tallinn, Harju län, Estland
Beställare: Tallinns Kommunaltjänst


Pelgulinna förlossningsklinik

Objektets läge: Sõle tn, Tallinn, Estland
Beställare: Västra-Tallinn Sentralsjukhus AB


Klinik vid Universitetet i Tartu

Objektets läge: Lunini 6, Tartu, Estland
Beställare: Stiftelsen Klinikk vid Universitetet i Tartu


Tartu Psykiska Hälsans Vårdcentral

Objektets läge: Staadioni 52, Tartu, Estland
Beställare: Tartu bystyrelse

Utbildningscenter av medicin

Objektets läge: Rahumäe tee 6, Tallinn, Estland
Beställare: statsbeställning
Förklaring: Expertis av byggnadsprojekt, kostnadskalkyl, handlingar för entreprenadupphandling och utvärdering av byggare, fackliga konsulteringstjänster och övervakning av byggarbeten.