Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Ekspertise

Amhold AS spesialister utfører ekspertvurderinger for å kartlegge bygningens tekniste tilstand.
Amhold AS eksperter tar hensyn til bygningens alder og funksjon. De er kvalifisert til å foreta energi- og miljømerkingen. Ekspertisen retter seg etter gjeldende lovgivning.