Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Valmis individuaalelamu kandetarindite tugevdamise ehitusprojekt Peeter Suure militaarse tunneli varingu ohu tõttu.

18.01.2024

18. jaanuaril 2024 inseneri- ja arhitektibüroos Amhold AS sai valmis individuaalelamu kandetarindite tugevdamise ja laienduse ehituse eelprojekt seoses Peeter Suure militaarse maa-aluse tunneli varinguohu tõttu.

Ehitusprojektis on lahendatud Vanasilla 71 (Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond) eluhoone ning selle rajatiste: fekaal- ja sademevee kanalisatsioon, olmevee torustik ja selle kaitsetoru, elektrikaabel ja selle kaitsetoru, tee- ja parklakatted (jt rajatised nt laste mängurajatised) kandeseinte ja vundamentide tugevdamine ning varinguohu vältimiseks toestatava laienduse ehitusprojekt seoses uurimistööst - „Imperaator Peeter-Suure merekindluse Pääsküla positsiooni uuringutest“ selgunud maa-aluse militaarse tunneli asjaoludest ja ilmnenud riskifaktoritest tulenevalt.Arhiiv