Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Referentsid - Infrastruktuur


Jalalabadi lennuvälja rajatiste rekonstrueerimise ehitusprojekt

Objekti asukoht: Jalalabad, Nangarhar provints, Afganistan


Bagrami lennuvälja rajatiste rekonstrueerimise ehitusprojekt

Objekti asukoht: Bagram, Parvan provints, Afganistan

Makere-Kasulu linnaku ehituse projektijuhtimise, uurimus-projekteerimistööd ja järelevalvetööd Tansaanias

Objekti asukoht: Tansaania


Narva piiripunkti kompleksi rekonstrueerimine

Objekti asukoht: Narva linn, Ida-Virumaa
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Lisainfo: Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames rahastatav projekt: ELR-LSP-2 „Kompleksne Narva ja Ivangorodi piiripunktide rekonstrueerimine“.


Narva-2 piiripunkti hoone ja jalgteesilla projekteerimistööd

Objekti asukoht: Narva linn, Ida-Virumaa
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Lisainfo: Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames rahastatav projekt: ELR-LSP-2 „Kompleksne Narva ja Ivangorodi piiripunktide rekonstrueerimine“.
Projekt töös

Ringtee ehitusprojekt Oskarshamnis

Objekti asukoht: Oskarshamn, Rootsi
Tellija: Oskarshamni omavalitsus
Lisainfo: välisvõrgud, valgustus, teed


Råcksta parkimismaja ja terminalihoone

Objekti asukoht: Råcksta linnaosa, Stockholm, Rootsi
Tellija: Stockholm Parkering


VKG kaeviste väljaveo konveieri alustammi ja teenindus- ning hooldustee ehitusprojekt ning uurimistööd

Objekti asukoht: Ida-Virumaa
Tellija: VKG Kaevandused OÜ
Konveieri pikkus: 12,9 km


Ameerikanurga äri-ja logistikapargi ala vertikaalplaneering

Objekti asukoht: Rae vald, Harjumaa
Tellija: Süda Maja AS
Üldpindala koos kaasneva mõjualaga 100 ha.

Kabuli rahvusvahelise lennujaama lennuvälja tulekustutusvee süsteemi laiendus

Objekti asukoht: Kabul, Afganistan


Kallemäe heitvee puhastusseadmete projekt koos puurkaevu, veevarustuse võrgu ja teiste infrasüsteemide projektiga

Objekti asukoht: Valjala vald, Saaremaa
Tellija: Riigi Kinnisvara AS


Koidula piirijaama hoonete kompleksi tööprojekt

Objekti asukoht: Koidula küla, Värska vald, Põlvamaa
Tellija: Nordecon AS


Kammeri Kooli kompleksi ja Kammeri küla heitvee puhastusseadmete projekt koos puurkaevu, veevarustuse võrgu ja teiste infrasüsteemide projektiga

Objekti asukoht: Kambja vald, Tartumaa
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Pärnu linna liiklusmustrite analüüs

Tellija: Tallinna Ülikool

Atla küla kergliiklustee ehitusprojekt koos kommunikatsioonidega

Objekti asukoht: Atla küla, Juuru vald, Raplamaa
Tellija: EMP A&I OÜ

Kruntide Rannamõisa tee 12, 12a, 12b, 14, 14a, 14b ning kaasneva planeeringuala detailplaneering ja infrasüsteemide ning multifunktsionaalse kaubandus-, huvi-, spordi-ja kultuurikeskuse projekt

Objekti asukoht: Rannamõisa tee, Tallinn
Tellija: Onix Invest OÜ

Võru linna Kose tee linnaosa infrasüsteemide ja rajatiste tööprojekt

Objekti asukoht: Võru linn
Tellija: riigitellimus
Lisainfo: Bioküttuse hoidla koos bioküttuse katlasse doseerimise süsteemiga; puurkaev; II astme pumpla; veetorn; veepuhastusseadmed; kultuuri- ja toitlustuskompleks; spordiplatsid ja -rajatised; helikopterite plats; raksetehnika parkla; meditsiinivarustuse ja medikamentide eritingimustega laohoone; kütusetankla; valve- ja läbipääsuhoone; heitvee ja sadevee puhastusseadmed; konverentsikeskus; paadisild; varuelektri generaatorid.

Tartu linna Turu ja Väike-Turu tänavate ja Emajõe vahelise ala tänavate ning parklate rekonstrueerimise projekt

Objekti asukoht: Tartu linn
Tellija: Tartu Linnavalitsus


Ojamaa põlevkivikaevanduse kaevise väljaveotee ehitusprojekt

Objekti asukoht: Maidla ja Mäetaguse vald, Ida-Virumaa
Tellija: VKG Kaevandused OÜ

Tartu linna sadevee puhastusseadmete ehitusprojekti koos kaasnevate infrasüsteemidega

Objekti asukoht: Tartu linn
Tellija: Tartu Linnavalitsus


AS Riigi Kinnisvara büroohoone, sh. maa-alune parkla ning krundipealsed rajatised koos kaasnevate infrasüsteemidega

Objekti asukoht: Lasnamäe 2, Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Ussmäe tn 12, Priisle tn 16, Priisle tn 10, Priisle tn 18, Priisle tn 20, Priisle tn 22 kruntide infrasüsteemide projekt

Objekti asukoht: Tallinn
Tellija: Onix Invest OÜ


TTÜ Akadeemia tee 7 üliõpilaselamute maa-alune parkla ning krundipealsed rajatised koos kaasnevate infrasüsteemidega

Objekti asukoht: Akadeemia tee 7, Tallinn
Tellija: Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Vangla hoonete ja rajatiste maa-ala infrasüsteemide ehitusprojekt

Objekti asukoht: Harjumaa
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Lisainfo: Puurkaev, II astme pumpla, varuelektrijaam, maa-alused liiklustunnelid, veevarustuse, kanalisatsiooni, elektri, kütte ja gaasivarustuse jt. tehnotrassid.
Maa-ala suurus: 228 000 m²

Tallinna Nõmme ja Haabersti linnaosade kergliiklusteede võrgu ühendamise ja arendamise ning kaasnevate infrasüsteemide projekt

Objekti asukoht: Tallinn, Harjumaa
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet


Tallinnas, Mere pst 4, Mere pst 4a ja Mere pst 4b detailplaneeringu ekspertiis ja 5-korruselise maa-aluse parkla tehniline lahendus

Objekti asukoht: Mere pst, Tallinn
Tellija: Aswega AS

Ämari aleviku reoveepuhasti

Objekti asukoht: Ämari alevik, Vasalemma vald, Harjumaa
Tellija: Vasalemma Vallavalitsus
Lisainfo: Projekti ekspertiis, ehitustööde maksumuse hinnang, ehitushanke dokumentatsiooni koostamine, ehituhanke läbiviimine ja erialased konsultatsioonitööd


Vasalemma kooli hoonete heitvee puhastusseadmete projekt koos puurkaevu, veevarustusvõrgu ja teiste infrasüsteemide projektiga

Objekti asukoht: Vasalemma, Harjumaa
Tellija: Vasalemma Vallavalitsus

Üle Põltsamaa jõe kulgeva kergliiklussilla (ava 40 m) ehitusprojekti ekspertiis, ehitustööde järelevalve ja konsultatsioonid

Objekti asukoht: Põltsamaa, Jõgeva maakond
Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus


Saue vallas, Alliku külas, Saueaugu maaüksuste detailplaneeringud

Objekti asukoht: Alliku küla, Saue vald, Harjumaa
Tellija: Eratellijad


Tartus, Näituse tn liiklustunneli uusehituse ning tänavavõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekt

Objekti asukoht: Näituse tn, Tartu linn
Tellija: Tartu Linnavalitsus


Riia-Turu-Vabaduse pst ristmiku ehitusprojekt

Objekti asukoht: Tartu linn
Tellija: Tartu Linnavalitsus

Haapsalu linna kergliiklusteede rajamise projekt

Objekti asukoht: Haapsalu linn, Läänemaa
Tellija: Haapsalu Linnavalitsus

Haapsalu linnas, Posti tn 34 krundi detailplaneering

Objekti asukoht: Posti 34, Haapsalu
Tellija: Haapsalu Linnavalitsus


Tartu linna teede ja tänavate rekonstrueerimise projektide ekspertiis, ehitustööde järelevalve ja konsultatsioonitööd

Objekti asukoht: Tartu linn
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Lisainfo: Metshaldja, Rannakajaka, Talutare, Koidutähe, Luigelahe, Kesakanni, Kraavikalda, Mugasto, J.Koorti, Aroonia, Pikk, Liivakuru, Vahi põik, Kuldnoka, Pääsukese, Ormissoni, Saekoja, Sepavälja, Kooli, Punga, Herne, Raekoja plats, Kalda tee, Hiie, Pärna, Tõnissoni, Väike-Kaare, Rüütli, Vabaduse pst, Kopli-Tamme pst, Vanemuise-Vabaduse ristmik ja siseteed.
Üldpikkusega kokku 11,7 km

Meresadama elektrilise muundurjaama ehitusprojekt

Tellija: riigitellimus


Tallinna teede rekonstrueerimisprojektide komplektsed ekspertiisid

Objekti asukoht: Tallinn
Tellija: Tallinna Kommunaalamet


Ida-Tallinna Keskhaigla krundi teede, parkimis- ja liikluskorralduse ning infrasüsteemide tööprojekt

Objekti asukoht: Ravi tn 18, Tallinn
Tellija: Tallinna Kommunaalamet


Sitsimäe raudtee viadukti ( 5x24m + 2x44m + 3x24m, üldpikkusega 280m) ja kaasnevate infrasüsteemide tööprojekt

Tellija: ETP Grupp

Paldiski linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning kaasneva infrastruktuuri rekonstrueerimise ja arendamise projekti juhtimine, konsultatsioonitööd ning järelevalve

Objekti asukoht: Paldiski linn, Harjumaa
Tellija: Keskkonnaministeerium

Tallinnas, Raekoja platsi ja lähiümbruse tänavate vertikaalplaneering ja teekatte ning liikluskorralduse projekt koos kaasnevate infrasüsteemide rekonstrueerimisega

Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Lisainfo: Raekoja tn, Vanaturu kael, Vana turu tn, Müürivahe tn, Kuninga tn, Kullassepa tn ja Raekoja plats.

Kehra linna keskuse detailplaneering ja kahe katlamaja soojatarbijate küttevõrkude rekonstrueerimisprojekt

Objekti asukoht: Kehra linn, Anija vald, Harjumaa
Tellija: Anija Vallavalitsus

Sauga aleviku kaugkütte trasside rekonstrueerimise ehitusprojekt

Objekti asukoht: Sauga alevik, Pärnumaa
Tellija: Sauga Vallavalitsus

Maardu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning kaasneva infrastruktuuri rekonstrueerimise ja arendamise projekti juhtimine, konsultatsioonitööd ning järelevalve

Objekti asukoht: Maardu linn, Harjumaa
Tellija: Keskkonnaministeerium

Jüri aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusprojekti ekspertiis, ehitushanke dokumentatsiooni koostamine, ehitushanke läbiviimine, ehitustööde järelevalve ja konsultatsioonid

Objekti asukoht: Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa
Tellija: Rae Vallavalitsus

Narva Jõesadam ja sadamarajatised

Objekti asukoht: Jõe tn 1 ja Jõe tn 3, Narva
Tellija: Narva Linnavalitsus
Lisainfo: Narva Jõesadama, Sõude-Spordibaasi, Laste Spordikooli hoonete ja sadamarajatiste projekteerimise ja ehitamise dokumentatsiooni kompleksekspertiis, ehitushanke dokumentatsiooni koostamine, ehitushanke korraldus ja ehitustööde järelevalve.